Zakład Opieki Zdrowotnej CELMED


Zakres badań lekarskich medycyny pracy:

- badania profilaktyczne pracowników
- badania okresowe pracownika
- badania wstępne do pracy
- badania kontrolne pracowników
- badania lekarskie do pracy
- badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń
- badania studentów, na studia
- badania do szkoły zawodowej, policealnej, wyższej
- badania lekarskie na prawo jazdy wszystkich kategorii
- badania okresowe kierowców
- badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące
- badania wysokościowe
- badania do świadectwa kwalifikacji kierowców zawodowych
- badania sanepidowskie
- badania okresowe strażaków OSP, PSP
- badania uczniów i studentów