Zakład Opieki Zdrowotnej CELMED

UWAGA!
ZE WZGLĘDU NA OGŁOSZONĄ PANDEMIĘ PROSIMY O REJESTRACJĘ TELEFONICZNĄ.
NR TEL 29 769 18 60, 29 769 18 62